Stipendier

SFRC’s Förbränningsstipendium

För att främja intresset för förbränningsteknik utlyser Svenska Föreningen för
Förbränningsforskning (SFRC) ett eller flera stipendier, på vardera 10 000 kr, för framstående
examensarbeten inom förbränningsteknik eller energiteknik med förbränningsteknisk
anknytning. Behöriga att söka stipendiet är de som har slutfört och redovisat ett förbränningsrelaterat examensarbete (civilingenjör eller master) vid ett av följande medlemsuniversitet under 2024:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Kungliga tekniska högskolan
  • Umeå universitet
  • Luleå tekniska universitet

Hur söker jag?

Genom att på en sida beskriva examensarbetet och de viktigaste slutsatserna. Ansökan tillsammans med en slutlig rapport skickas till nils.skoglund@umu.se med titeln ”SFRC stipendium” senast 2024-12-31.

Om examensarbetet utförts av två personer ansöks gemensamt. Eventuellt utdelat stipendium kommer då att delas lika mellan utförarna.

Hur lång är proceduren?

SFRCs styrelse kommer att gå igenom ansökningarna och fatta beslut om vilka examensarbeten som belönas med ett stipendium. Beslutet kan inte överklagas. Utdelningen kommer att ske i samband med SFRCs årsmöte i mars 2025 dit vinnarna kommer att bli inbjudna för att presentera sitt arbete.