Evenemang

SFRC är ett nätverk för att främja forskning och utveckling av förbränning bestående av medlemmar från både akademin och industrin. SFRC är den svenska delen av det internationella nätverket International Flame Research Foundation (IFRF).

Återkommande konferenser med relevans för våra medlemsorganisationer är de internationella flamdagarna samt de nordiska flamdagarna, som arrangeras av oss och våra nordiska systerorganisationerna med rotation mellan Sverige, Finland, Danmark och Norge.