Medlemskap

Ett medlemskap i Svenska föreningen för förbränningsforskning sker på organisationsnivå och innebär att du får tillgång till ett nationellt kompetensnätverk. Dessutom kommer din organisation få åtkomst till den rapportdatabas som finns hos International Flame Research Foundation, IFRF. Det är ett bibliotek som sträcker sig från 1950-talet fram till idag.

Kostnaden beror på storleken hos din organisation och baseras på medlemsavgiften till IFRF. Den går förutom det till SFRC’s löpande kostnader samt det stipendium som föreningen delar ut. Årliga medlemsavgifter var 2023 enligt nedan:

MedlemsorganisationÅrlig avgift 2023
Stort företag30 000:-
Små företag10 000:-
Universitet och högskolor10 000:-

Kontakta gärna ordföranden gällande medlemsskap.