Om oss

Svenska föreningen för förbränningsforskning syftar till att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör verksamheten inom International Flame Research Foundation, IFRF. Föreningen skall verka för att IFRF:s forskningsprogram behandlar frågeställningar av intresse för dess svenska medlemmar och för att IFRF:s forskningsresultat kommer till medlemmarnas kännedom. Föreningens syfte är dessutom att genom aktiviteter inom Sverige verka för att befrämja kunskaper och utveckling inom förbränningstekniken.