Medlemmar

SFRCs medlemmar:

  • Stöttar intresset för förbränningsrelaterade aktiviteter inom industrin och bland studenter.
  • Får tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk av personer aktiva inom förbränning.
  • Får tillgång till IFRFs databas och veckobrev.
  • Deltar vid kurser, konferenser och möten arrangerade av SFRC och IFRF till kraftigt reducerade priser.

Att bli medlem i SFRC och där med IFRF kostar för akademi och mindre företag 10 000kr/år och för större företag 30 000 kr/år.

SFRCs Medlemmar:

LKAB

Vattenfall

Swerea Mefos

RISE

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Chalmers Tekniska Högskola

Luleå Tekniska Högskola

Umeå Universitet

Linné Universitetet