Nordic Flame Days

Nordic Flame Days 2023 arrangerades i Trondheim, Norge, i samarbete mellan SFRC, Combustion Institute Nordic Section (CINS), och Finnish Thermal Energy Research Association (FTERA). Där samlades experter inom flamforskning, modellering, och processrelaterade frågor från hela Norden. Nästa version är under 2025 i Danmark!