Stipendie

För att främja intresset för förbränningsteknik delar SFRC årligen ut stipendier, på vardera 10 000 kr, för framstående examensarbeten inom förbränningsteknik eller energiteknik med förbränningsteknisk anknytning.

Utlysningen för 2019 

Information kring hur du söker stipendiet och hur proceduren går till finns på följande länk:

SFRCs Förbränningsstipendium 2019

För mer info kontakta: Kentaro Umeki – kentaro.umeki@ltu.se

Utdelade Stipendier

2018 års förbränningsstipendium tilldelas Guillermo Martinez Castilla vid Chalmers Tekniska Högskola för examensarbetet ”Dynamics of CO2 Capture Integrated in a Steel Mill”. Även Oscar Olofsson vid Luleå Tekniska Högskola tilldelas stipendier för sitt examensarbete ”Biochar in the Höganäs sponge iron process – techno-economic analysis of integrated production”. Båda arbetena är utfört i nära samarbete med  industrin och visar på styrkan i samarbete mellan industri ock akademi. Arbetena är av högkvalitet och utgör viktig bidrag till de aktuella frågorna kring dynamik och införandet av biobränslen hos industriella förbränningsanläggningar.

2017 års förbränningsstipendium tilldelas Maria Hallbäck vid Chalmers Tekniska Högskola för examensarbetet ”Evaluation of waste water incineration – A case study at AkzoNobel in Stenungsund ”. Marias arbete har utförts i både på Chalmers och på Akzo Nobel och visar på styrkan i samarbete mellan industri ock akademi. Arbetena är av högkvalitet och utgör ett viktigt bidrag till aktuella frågor inom svensk förbränningsforskning.

2016 års förbränningsstipendium tilldelas Viktor Lindström som utfört sitt examensarbete vid Umeå Universitet i samarbete med Umeå Energi. Viktors arbete med titeln ”Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk” är av hög kvalité och av stort intresse för svensk förbränningsforskning.

2015 års förbränningsstipendium tilldelas Anna Köhler vid Chalmers Tekniska Högskola för examensarbetet ” Analysis of fuel mixing in fluidized beds – Measurements with a hot camera probe in the Chalmers gasifier and 3D particle tracking in a cold flow model ” samt till Erik Torshage vid Umeå Universitet för examensarbetet “Reduktion av stoftutsläpp från närvärmepanna genom tillsats av kaolin som bränsleadditiv”. Båda arbetena är av högkvalitet och kombinerar praktik med teori på ett bra sätt. SFRC anser att arbetena utgör ett viktigt bidrag till aktuella frågor inom svensk förbränningsforskning.

Stipendium 2015

2014 års stipendium tilldelas Adrian Gunnarsson vid Chalmers Tekniska Högskola för examensarbetet ”Process Simulation of a 1 MWth Chemical Looping Pilot Plant with Coal and Biomass as Fuel”. Gunnarsson har angripit ett problem med stark anknytning till kolförbränning och klimatproblematiken, och använder härvid modell och experiment på ett förtjänstfullt sätt. Resultatet är av betydelse för driften av chemical looping-anläggningar och därmed för att öka effektiviteten i sådana processer

Stipendium_2015

2013 års SFRC stipendium tilldelas  Joakim Larsson och Jens Olsson vid Chalmers Tekniska Högskola 2013  för examensarbetet ”Modelling and optimization of fuel conversion in an indirect bubbling fluidized bed gasifier”. Jens och Joakim kombinerar experimentellt arbete med modellering på ett sätt som inger stort förtroende. Vidare är ämnet av stor relevans för svensk förbränningsforskning och industri samt framställningen av metod och resultat av hög klass.

IMG_0363

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *